Dzirkstele.lv ARHĪVS

Stāķos un Šķieneros konstatē siltumapgādes problēmu

Diāna Odumiņa

2021. gada 21. decembris 09:46

555
Stāķos un Šķieneros konstatē siltumapgādes problēmu

16.decembrī Stāķos un Šķieneros bija atslēgta centralizētā siltumapgāde. SIA “Gulbenes nami” par to iepriekš izplatīja informāciju internetā. Atslēgums bija saistīts ar remontdarbiem Šķieneru katlumājā “Jaunakas”.

Tika ziņots, ka pirms katlu iekārtas pilnīgas apturēšanas lēnām tiks samazināta aizejošā temperatūra, lai droši apturētu apkures katlu uz remontdarbu laiku.

SIA “Gulbenes nami” valdes loceklis Rihards Korns 20.decembrī “Dzirkstelei” sacīja: “Tagad viss ir kārtībā. Bija problēma, ko, es domāju, atrisinājām, bet gaidīsim aukstumu un skatīsimies.” Šobrīd siltumapgāde abos ciemos esot atbilstoša. Kad būšot mīnus 15 vai mīnus 20 grādu āra temperatūra, tad situācija būšot jāvērtē “tā, lai visiem būtu labi, kā nekā Ziemassvētki tuvojas”, sacīja R.Korns.
Mājas “Stāķi-18” dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona Veneta Čipa “Dzirkstelei” sacīja – turpmāk šādu siltuma atslēgumu gadījumā SIA “Gulbenes nami” varētu iepriekš par to paziņot katras mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai, jo ne visi seko līdzi informācijai interneta lapās.

Arī V.Čipa uzskata – siltumapgādi varēs testēt, “kad atnāks lielāki mīnusi” āra temperatūra. Viņa arī sacīja – ir gaidījusi, kad SIA “Gulbenes nami” atzīs: siltumapgādes problēmas Stāķos ir pakalpojuma sniedzēja vaina. “Vajag tomēr savu kļūdu atzīt. Visi mēs kļūdāmies,” teica V.Čipa.