Dzirkstele.lv ARHĪVS

Vecgulbenes muižā šogad plāno atjaunot divas ēkas

Diāna Odumiņa

2007. gada 31. jūlijs 17:48

1801
Vecgulbenes muižā šogad plāno atjaunot divas ēkas

Jau šogad Vecgulbenes muižā būs atjaunota manēžas ēka un siernīca, kurai jau svinami spāru svētki. Jaunas apprises būs ieguvis Baltās pils parks. Iecerēts, ka te būs gluži kā Paradīzē, kur pēc laulību reģistrācijas gribēsies nākt un romantiskā gaisotnē uzkavēties jaunlaulātajiem.

 

Vecgulbenes muižs kompleksa ēku un parka saimnieki Elmārs Pitura un Jurģis Ābele informē, ka parkā pie Baltās pils iztīrīti un tiks atjaunoti četri dīķi, uz kuriem varēs nokļūt, ejot pa septiņiem koka tiltiņiem. Atjaunota un aprisēs akcentēta saliņa sirds formā, kas atrodas viena dīķa centrā. Uz šo saliņu vedīs divi tiltiņi - katrs no savas puses. Iecerēts, ka jaunlaulātie - jaunā sieva un jaunais vīrs - varēs katrs uz salas uznākt pa savu tiltu, lai satiktos te, kur viņus vienos kopīgi sirdspuksti, stāvot uz salas, kas ir kā sirds. Parkā ir dīķis "M" burta formā, kas atgādina leģendu par Baltās pils saimnieka Heinriha fon Volfa nebeidzamo mīlestību pret sievu Marisu (1857.5.9.-1883.20.3.), kuru apprecēja 18 gadus vecu un zemes klēpī pēc pārslimotā diloņa guldīja 26 gadus vecu. Pēc baroneses nāves barons sievas piemiņu iemūžinājis meskaitāmos parka veidojumos, kam piešķirta "M" burta forma.

Baltās pils ēku kompleksa un parka jaunie saimnieki respektē šo leģendu, kas izpaudies muižas iekārtojumā. Paredzams, ka te viss būs kā tolaik. Ieskaitot kādreiz slavenos rožu stādījumus "M" burta formā.

Pagaidām parks un pils apstādījumi vēlamajā izskatā ir tikai plānos, īpašnieku un darbā jau pieņemtās dārznieces iztēlē. Taču jau šogad ieceres pirmās aprises būs skatāmas. Šogad ir plānots pabeigt muižas parka sakārtošanu un atjaunošanu, ceļu, apgaismojuma, ūdens novadīšanas sistēmas izveidi. Sakārtos piebrauktuves, stāvvietas, ietves, dīķus, sāks organizēt skatu torņa atjaunošanu parka kalniņā.

Baltās pils parkā pašlaik rekonstruē piebraucamo ceļu, veido bruģētus gājēju celiņus. Te būs arī apgaismojums, zālāju laistīšanas sistēma, plašāks laukumus ar Balto pili fonā kultūras pasākumu rīkošanai. Te plāno atjaunot koka rotondas.

Parka rekonstrukcijas laikā bijis arī kāds negaidīts atradums - pilnībā labi saglabājušās nesakomplektētas mīnmetēja mīnas, kas bija ieraktas zemē kastē. Munīcija atbilda Otrajam pasaules karam un nesakomplektētā veidā tā nebija sprādzienbīstama. Atradums nodots sapieriem iznīcināšanai.

Parka rekonstrukcijas projektu realizē ar Eiropas Rekonstrukcijas fonda līdzfinansējumu. Projekta ietvaros tiks izbūvēti piebraucamie ceļi parkam, gājēju celiņi parkā, uzstādīts parka apgaismojums, zālāju laistīšanas sistēma un veikti citi labiekārtošanas darbi.

Pils parks atrodas starp Parka un Brīvības ielu. Parka daļa ap veco pili bijusi jau 19.gadsimta sākumā, vēlāk tas paplašināts. Pils parka stūros bija no sarkaniem ķieģeļiem mūrēti vārti. Pils parks veidots ainavu stilā. Tanī bija vairāki mākslīgi rakti dīķi un paaugstināti pauguri - uzbērumi. Šeit bijušas izvietotas dažādas statujas.

Pils parkam raksturīgs ainavas plašums ar skatu no pils pagalma uz reljefa ziņā zemāku vietu. Parkā bijušas 9 svešzemju introducēto koku sugas. Trīs no šīm koku sugām joprojām ir Pils parkā - Eiropas ciedru priedes, melnā priede, zilganās duglāzijas. Parkā aug arī Sibīrijas baltegles, Eiropas lapegles, rietumu dzīvības koki, Eiropas segliņš, vītollapainās spirejas un sarkanie grimoņi. Pils parku ar Rūdolfa parku savienoja koka gaisa tilts, kas bija uzbūvēts pāri lielceļam un Krustalīces upei.